OÜ Infotrükk
Suur-Sõjamäe 44a
Tallinn
            asukoht kaardil

telefon: 621 5508

E-mail: infotrykk@infotrykk.ee
infotrykk@usa.com

reg. nr. 10030775
OÜ Infotrükk tegeleb kirjastamise ja trükkimisega. Kirjastamine hõlmab nii käsikirjade toimetamist, korrektuuri kui ka küljendamist.

Meie toodangus on neljavärvitrükis reklaame, infolehti, ajakirju, väga kvaliteetses liimköites raamatuid (pehme kaas), traaditud ja spiraalitud brošüüre. Võimalus
kaante kiletamiseks (läik, matt).

Igale tööle teeme konkreetse hinnapakkumise, mille kooskõlastame tellijaga, soovitades talle soodsaimat varianti. Kooskõlastatud hinnast peame kinni. Kohapeal võimalus tutvuda paberinäidistega. Teeme ka väikesetiraazilisi töid (alates 100-st).